Welke fundering is er nodig? Heipalen wel of niet...

Gepubliceerd op 11 januari 2024 om 12:14

Fundering aanbouw

De fundering is een belangrijk onderdeel. Heel belangrijk zelfs!! Je aanbouw moet stevig op zijn benen staan. Want weet je dat die zomaar 25.000 kilo kan wegen?

Maar welke fundering heb je dan nodig?

Fundering voor een aanbouw kan op diverse manieren gedaan worden, bijvoorbeeld op staal, op boor- of heipalen, plaatfundering of soms is een strokenfundering nodig. Geheel afhankelijk van de ondergrond. Door middel van een sondering brengen we de ondergrond in beeld en kunnen we precies vaststellen welke fundering er nodig is en of er eventuele heipalen moeten komen en hoe lang deze moeten zijn.

Wij werken graag met een zogenaamde plaatfundering: een vlakke betonconstructie met wapening die voor de sterkte zorgt. De kwaliteit, vorm en hoeveelheid van de wapening in een betonconstructie wordt berekend in de constructieberekeningen door een constructeur. Daarom weet je bij ons zeker dat de fundering aan alle eisen voldoet.

We kijken goed naar de grond waarop deze komt te staan. Met een zogenaamde ‘sondering’ brengen we de bodemlagen in kaart en berekenen of we en welke heipalen er moeten komen met welke lengte.